Close-Knit Teamiin jäseneksi?

Yhdistyksen jäseneksi pyrkivän odotetaan sitoutuvan yhdistyksen arvoihin ja olevan toimissaan tavoitteellinen.
Jokainen jäsen on vastuussa hyvästä yhteishengestä ja tuloksiin johtavan ilmapiirin ylläpidosta.

Jokaisella jäsenellä on täysi vastuu itsestään, omistamastaan koirasta ja koiran aiheuttamasta vahingosta, yhdistys ei vakuuta jäseniä eikä jäsenten koiria.
Close-Knit Teamiläisten odotetaan käyttäytyvän harjoitusalueilla alueita ja ulkopuolisia arvostaen.

Liikunta- ja urheilutoiminta on avointa kaikenikäisille ja -tasoisille jäsenille.
Osallistuaksesi et tarvitse muuta kuin kyvyn liikkua!

Alaikäinen voi osallistua liikunta- ja urheilutoimintaan itsenäisesti, mutta tarvitsee yhdistykseen liittyäkseen ja toimintaan osallistuakseen huoltajan suostumuksen.

Palvelus- ja pelastuskoiratoiminnasta kiinnostuneelta jäseneltä edellytetään yhdistyksessä
täysi-ikäisyyttä ja olemassa olevaa tietotaitoa sekä kykyä ohjata, kehittää ja hallita koiraa eri tilanteissa. Osa tottelevaisuus- ja hallintaharjoituksista on kaikille jäsenille avoimia tapahtumia.

JÄSENMAKSU

Vuonna 2024 liittymismaksu on 15,00 euroa ja jäsenmaksu 60,00 euroa.

JÄSENMAKSUKAUSI
Jäsenmaksukausi on toukokuun ensimmäisestä päivästä seuraavan vuoden huhtikuun viimeiseen päivään.

Ajalla 1.tammikuuta - 30.huhtikuuta yhdistyksen jäseneksi liittyvä maksaa liittymismaksun ja ensimmäisen vuoden jäsenmaksun kuluvan maksukauden suuruisena, mikäli vuosikokousta ei ole pidetty ennen hänen jäseneksi liittymistä; jäsenmaksu on tällöin voimassa seuraavan vuoden huhtikuun viimeiseen päivään saakka.
Alle 15-vuotiaat saavat osallistua yhdistyksen liikuntatoimintaan maksutta yhdistyksen varsinaisena jäsenenä olevan huoltajan seurassa.

YHDISTYKSEN VELVOLLISUUS JÄSENEKSI HAKEVAA KOHTAAN
Mikäli yhdistyksen toiminnan ylläpidon resurssit eivät riitä jäsenmäärän kasvattamiseen siten, että uusille jäsenille voidaan taata mahdollisuus yhdenvertaiseen harjoitteluun ja harjoituspaikkoihin, tiedotetaan jäseneksi hakevaa toiminnan rajallisista mahdollisuuksista ennen jäseneksi hyväksymistä.


JÄSENEN ERO JA EROTTAMINEN

Jäsenen eron myöntää ja erottamisen toimeenpanee yhdistyksen hallitus.
Jäsenmaksuvelvoite lakkaa, kun jäsen ilmoittaa kirjallisesti eroavansa yhdistyksestä.

Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei suoraan erota jäsentä yhdistyksestä eikä katkaise jäsenmaksun maksuvelvoitetta; mikäli jäsen on jättänyt maksamatta jäsenmaksun alkaneelta jäsenmaksukaudelta ja osallistunut tästä huolimatta yhdistyksen järjestämään toimintaan, tulee hänen maksaa jäsenmaksu siitä huolimatta, että hän ilmoittaa haluavansa erota yhdistyksestä.

Jäsen, joka jättää maksamatta jäsenmaksun ja maksun erääntymisestä on kulunut 30 vuorokautta voidaan erottaa, mikäli jäsen ei ole sopinut jäsenmaksulle lisää maksuaikaa.

Liittymismaksua ei tarvitse maksaa uudelleen, mikäli yhdistyksestä eronnut jäsen liittyy uudelleen yhdistykseen kahden (2) vuoden kuluessa eroamisesta.
Mikäli erotettu jäsen voidaan hyväksyä yhdistyksen jäseneksi uudelleen, tulee hänen aina maksaa liittymismaksu.

Jäsen, joka aiheuttaa vahinkoa yhdistykselle tai toimii muutoin tiivistä yhteishenkeä tai toisen jäsenen kehitystä haitaten voidaan erottaa yhdistyksestä.
Jäsenellä, jota erottaminen koskee, on oikeus esittää hallitukselle kirjallisesti oma selvitys tilanteesta ja pyytää hallitusta arvioimaan erottamispäätös hänen esittämä selvitys huomioiden.
Jäsenen tulee toimittaa kirjallinen selvitys hallitukselle viiden (5) vuorokauden kuluessa siitä,
kun hallitus on lähettänyt ilmoituksen erokäsittelyn vireillepanosta.

Yhdistykselle maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta, vaikka jäsen eroaa tai erotetaan jo maksetun jäsenmaksukauden aikana.