Tervetuloa Close-Knit Team ry:n vuosikokoukseen 25.2.2024
kello 14.00 alkaen

Paikka D`Amore Pizzeria laukaantie 13, Laukaa
Ilmoittaudu kokoukseen sähköpostitse viimeistään 18.2.2024 hallitus.closeknit @ gmail. com

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kaudelle.

8. Päätetään hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille/tilintarkastajille maksettavista palkkioista

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9.1 Hallitusjäsenen valitseminen Heikki Riipisen tilalle yhdeksi vuodeksi
9.2 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11.1 Hallituksen koon kasvattaminen valitsemalla kaksi varsinaista hallituksen jäsentä ja kaksi hallituksen varajäsentä lisää

12. Kokouksen päättäminen

Tiedoksi Kokouksessa valitaan puheenjohtaja sekä 2-4 hallituksen jäsentä.
Tervetuloa! Close-Knit Teamhallitus

Kuntoliikunta ja valjakkourheilu tapahtumat

VIIKOITTAISET HARJOITUKSET
  • Harjoituksia on eri päivinä, yleensä enemmän kuin kerran viikossa
YKSITTÄISET TAPAHTUMAT KAIKILLE
  • Toistaiseksi ei kaikille avoimia tapahtumia

Palvelus- ja pelastuskoiratoiminnan tapahtumat

Tapahtumissa edellytetään koirien hallintaa,
ei hyökkäileviä/aggressiivisia koiria.

VIIKOITTAISET HARJOITUKSET PELASTUS- JA PALVELUSKOIRILLE

  • Talvikaudella tottistreenit maanantaisin klo 18.00-20.00.
    Maastoharjoituksia jäsenten keskinäisten sopimusten mukaan.

YKSITTÄISET TAPAHTUMAT

  • Australiankelpieiden ja bordercollieiden TOKO:n rotumestaruuskilpailut 2024
  • TOKO SM -kilpailut 2024 Vihtavuori, Close-Knit Team on mukana järjestelyissä.

HelpCafe -hetket

Kaikkien jäsenten iloksi ja hyödyksi, tervetuloa!

  • Lisätiedot tulossa

Suunnitelmat

  • 1.12.2024 yhdistyksen pikkujoulut klo 17.00 alkaen