Lainakoira valjakkourheiluun?

Joskus käy niin, että urheilijalla ei ole lajiin sopivaa koiraa ja jollain on sopiva koira, mutta hän ei itse urheile. Close-Knit Team kannustaa jäseniä lainakoiratoimintaan!

Valjakkourheilussa harvoin sattuu koiravahinkoja, sillä urheiluun käytettävien koirien tulee olla luonteeltaan ja käytökseltään harrastukseen soveltuvia.
Tästä huolimatta lainakoiran omistajan ja lainakoiran haltuunsa ottavan on suositeltavaa sopia etukäteen hyvässä yhteishengessä mahdollisista vahinkotilanteista ja korvausvastuista.
Close-Knit Team ei kanna vastuuta vahingoista eikä vakuuta jäsenien koiria.

Yleisperiaate lain mukaan on se, että koiran haltuunsa ottanut on vastuussa koiran aiheuttamista vahingoista -Edellyttäen, ettei omistaja ole luovuttanut koiraa sellaisen henkilön haltuun, jonka voidaan jo lähtökohtaisesti katsoa olevan kykenemätön koiran hallitsemiseen.

Harjoituksissa ja kilpailuissa voi sattua vahinkoja myös koiralle itselleen ja mikäli näin käy, harmittaa se varmasti sekä urheilijaa että omistajaa. Tilannetta vaikeuttaa edelleen, mikäli omistajalle ja urheilijalle on epäselvää kumpi koiran tulevista hoitokuluista vastaa.

Close-Knit Team suosittelee sopimaan etukäteen eri tilanteista ja niiden mukanaan tuomista vastuista, jotta jäsenten hyvät välit voivat jatkua mahdollisesta vahingosta huolimatta.